loading

Kierownik budowy

(Nadzór budowlany)

Realizując budowę z naszą firmą, macie Państwo do dyspozycji odpowiedni nadzór budowlany. Kierownik budowy opiekuje się budową i posiada komplet uprawnień konstrukcyjno – budowlanych bez ograniczeń a jego najważniejsze obowiązki to:

  • przejęcie i prowadzenie dziennika budowy,

  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami,

  • uczestniczenie w czynnościach odbiorowych i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad,

  • prowadzenie dokumentacji budowy,

  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy,

lub zadzwoń i dowiedz się więcej

 +48 731-615-435