loading

Prace remontowe

Ze względu na bardzo szeroki zakres świadczonych przez naszą firmę usług jesteśmy w stanie podjąć się każdego zadania.

Podczas prowadzenia robót budowlanych na istniejącym budynku, bardzo często konieczne jest wykonanie prac z wielu zakresów: instalacyjne, izolacyjne, elewacyjne, okładzinowe, malarskie itp.

Aby zapewnić Państwa komfort w takiej sytuacji, jesteśmy w stanie wykonać zadanie całościowo, zapewnić koordynację prac i przygotować ich harmonogram w cenie umówionej w chwili podpisania umowy.

W ramach prac remontowych wykonujemy:

Remonty parkingów podziemnych.

Wymiana odwodnień liniowych.

Remonty klatek schodowych.